MMP能協助各大小企業,舉辦各類型周年晚宴、大型會議、慶祝活動及歌唱比賽等,
服務包括該活動一切所需的籌備工作,例如安排場地、會場設計、音響燈光佈置、當日程序以及安排表演嘉賓等。
MMP亦提供專業錄影及攝影服務。

 
   
     
 
企業周年晚會
歌唱比賽
節日慶祝晚會
 
 
 
 
 
燈光舞台設計
 
安排樂隊演出
 
歌唱比賽評判
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
查詢詳情請致電 : (852) 2307 2034 或 Email: info@mmp.com.hk