MMP設有完善的專業數碼錄音室,設備完善,顧客可以錄製一張獨一無二的個人CD專輯, 一嘗專業錄音的滋味。
另外MMP亦可
為客戶製作婚禮所用的音樂和網頁音樂等。錄音服務收費由數百元起,歡迎查詢。

 
   
     
 
 
     
 
 
 
查詢詳情請致電 : (852) 2307 2034 或 Email: info@mmp.com.hk